Missie en doel

Missie
Mogelijkheden bieden voor wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het leggen van verbindingen en het verbeteren van hun eigen positie alsmede die van andere bewoners. Hierbij zijn scholingsactiviteiten en diverse vormen van kunst en cultuur het voornaamste middel.

Doel
Meer samenhang tussen de wijkbewoners, meer binding met de wijk en meer gelukkige wijkbewoners omdat zij hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfstandiger worden, meer kunnen betekenen (voor zich zelf en anderen) en zich geborgen voelen.