Organisatie

De verantwoording voor het dagelijks reilen en zeilen en voor het begeleiden van een aantal cursussen en activiteiten ligt in handen van ons team van vrijwilligers, gemiddeld 15 personen. Zij wonen allemaal in het gebied en de samenstelling ervan is divers. Daarmee vormen zij een goede afspiegeling van de wijkbevolking. De hoofdvrijwilligers zijn Samira Bensidi (1981) en Jamina Abbou (1969). Beide vrouwen behoren tot de tweede generatie Nederlandse Marokkanen, hebben een HBO opleiding gevolgd en werken fulltime in de CultuurWerkplaats. Samira runt het buurtloket en Jamina is samen met Kübra Gönen de eerst verantwoordelijke voor het ontvangen van bezoekers en het begeleiden van de workshops. Samira Bensidi volgt op kosten van de werkplaats een opleiding tot boekhouder en financial controller. Bij het opzetten van haar eigen bedrijf zal zij door het netwerk van de CultuurWerkplaats begeleid worden. Hetzelfde geldt voor Samira Sialioui (1980) die het naaiatelier runt en een opleiding tot coupeuse volgt. Vanaf 2020 zal een aantal vrijwilligers en vaste bezoekers worden getraind tot vertrouwenspersoon van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Die trainingen worden gegeven in samenwerking met Stichting Home Empowerment (SHE). Tevens gaan we vanaf juni 2019 uit de groep vrijwilligers en vaste bezoekers teams samenstellen die mee gaan werken in het tuincafé, bij de zaalverhuur met begeleiding en bij het maken van producten.

De workshops die bij gebrek aan de nodige vakkennis niet door ons team vrijwilligers gegeven kunnen worden, worden door cultureel-sociaal ondernemers uit het gebied gegeven. Zij maken deel uit van het netwerk van de werkplaats.

De artistieke en zakelijke leiding ligt in handen van Karin Trenkel (1966). Tot haar taken behoren het houden van overzicht en het aansturen van het hele team van medewerkers, het ontwikkelen en monitoren van projecten, de fondsenwerving, het financieel beheer, het PR-beleid en het netwerken. Zij staat in nauw contact met het bestuur en wordt door hen aangestuurd.

Karin Trenkel studeerde beeldende kunst in Duitsland, in Rotterdam aan de Willem de Kooning Academie en in Maastricht aan de Jan van Eyck Akademie waar zij in 1996 haar PhD heeft gehaald. Sinds 1992 exposeert zij regelmatig in binnen- en buitenland, ontvangt zij subsidies en wordt haar werk aangekocht door bedrijfscollecties en particuliere verzamelaars. Sinds 2013 heeft zij haar atelier bij Stichting B.a.d in Rotterdam Charlois. Naast haar werkzaamheden als beeldend kunstenaar is zij actief op het gebied van cultuurmanagement. Van 2000 tot 2007 heeft zij als projectmanager voor het CBK Rotterdam gewerkt. Sinds 2007 zet zij zich vooral in voor Rotterdam-Zuid/Charlois om daar via culturele interventies tot sociale veranderingen te komen. Verder organiseert zij diverse tentoonstellingen en kunstprojecten en is/was zij bestuurslid van verschillende stichtingen in de culturele sector zoals Duende Activiteiten, RAiR, SKAR.

Het bestuur bestaat uit vier leden:
Voorzitter Duco de Bruijn (1950) studeerde bouwkunde aan de TU Delft en kunstgeschiedenis aan de universiteit Leiden. In Dordrecht heeft hij gewerkt aan de restauratie van die stad en in de jaren negentig was hij daar ook politiek actief. Vanaf 1998 heeft hij leiding gegeven aan de integrale gebiedsaanpak van Rotterdamse probleembuurten. Sinds 2013 werkt hij als zelfstandige in het bureau ‘Stadse Zaken’ – bureau voor advies en projectmanagement op het terrein van stedelijke vraagstukken.

Penningmeester Jan Maas (1949) heeft sociale academie gedaan en als opbouwwerker in verschillende probleembuurten van Rotterdam gewerkt. Tegenwoordig is hij zelfstandig ondernemer op het gebied van sociaal investeren in stedelijke gebieden en organisator van culturele reizen. Daarnaast heeft hij enkele bestuurlijke functies en is hij meerdere jaren verbonden geweest aan de Leeszaal West in Rotterdam waar hij o.a. literaire lezingen heeft georganiseerd.

Secretaris Ilse Mathijssen (1984) is als ruimtelijk ontwerper aan de AKV St.Joost afgestudeerd. Zij is werkzaam geweest als interieurontwerper bij Ahrend Inrichten. Sinds 2014 heeft zij als interieurarchitect haar eigen studio in Rotterdam.

Algemeen bestuurslid John Giskes (1944) heeft eerst grafische vormgeving gestudeerd en daarna heeft hij de sociale academie gevolgd. Bij buurthuis Arend en Zeemeeuw is hij jaren teamleider geweest en later was hij directeur van één van de vestigingen. Op dit moment is hij zelfstandig ondernemer in de creatieve sector.