Organisatie

Vrijwilligers
De verantwoording voor het dagelijkse reilen en zeilen ligt in handen van ons team vrijwilligers, gemiddeld zijn dat circa 20 personen. Verbindende schakel tussen alle vrijwilligers is Samira Bensidi. Zij is dagelijks aanwezig, runt het buurtloket en is eerste aanspreekpunt voor iedereen en alles. Hierbij wordt zij ondersteund door Jamina Abbou en Dudu Er Turhan.
De vrijwilligers wonen allemaal in Charlois of aangrenzende gebieden. Hun samenstelling is vrij divers waardoor zij een goede afspiegeling vormen van de wijkbevolking. Een deel van de vrijwilligers werkt in de cultuurwerkplaats in het kader van de tegenprestatieregeling.

Projectleiders
Karin Trenkel en Henk Bakker zorgen voor de algemene aansturing. Beiden wonen en/of werken in het gebied Charlois en hebben jarenlange werkervaring bij verschillende (gemeentelijke) organisaties op het gebied van kunst, cultuur en sociaal engagement. Trenkel heeft voornamelijk de zakelijke leiding. Tot haar taken behoren o.a. fondsenwerving, financieel beheer, ontwikkelen en monitoren van projecten en PR-beleid.
 Henk Bakker is de dagelijkse coördinator op de werkvloer. De contacten met het veld verdelen beiden afhankelijk van onderwerp en actualiteit.
De projectleiding van de tuin en van de kinderworkshops wordt gedaan door kunsttherapeut en coach Marco Faasen. Tevens verzorgt hij alle PR werkzaamheden en is hij coördinator van De Vitrine.

Workshopbegeleiding
De workshops worden grotendeels door vrijwilligers gegeven die de benodigde vakkennis hiervoor hebben. Is deze kennis niet bij de vrijwilligers aanwezig werken wij met ZZP’ers uit het gebied samen die hun diensten voor een laag tarief aanbieden.

Bestuur
Voorzitter: Duco de Bruijn (1950) Hij studeerde bouwkunde aan de TU Delft en kunstgeschiedenis aan de universiteit Leiden.
Sinds eind jaren negentig heeft hij als senior projectmanager bij het projectmanagementbureau Rotterdam leiding gegeven aan de integrale gebiedsaanpak van achtereenvolgens de Rotterdamse Millinxbuurt, de Tarwewijk, Pendrecht en vanaf 2007 de Winkelboulevard Zuid in Hillesluis. Vanaf 2007 heeft hij als voorzitter van de projectgroep gewerkt aan de consensus over de fysieke aanpak van tuindorp Vreewijk.
Aandachtswijken vormen zijn favoriete werkterrein. Zijn interesse gaat vooral uit naar de combinatie en verwevenheid van ruimtelijke en sociale problematiek in deze gebieden. In 2003 publiceerde hij de studie ‘Verslaafd aan de Millinxbuurt’, een verslag van de integrale aanpak van de Rotterdamse Millinxbuurt. ISBN 90-9017122-3.

Penningmeester: Jan Maas (1949) Hij studeerde opbouwwerk aan de Sociale Academie te Rotterdam. Sinds eind jaren negentig heeft hij gewerkt als projectleider strategische wijkaanpak en economische revitalisering in opdracht van de gemeente Rotterdam, ondermeer in de Millinxbuurt en de Dordtselaan. Nu werkt hij als zelfstandig ondernemer op het gebied van sociaal investeren in stedelijke gebieden en is hij organisator van culturele reizen naar Parijs, Antwerpen en Brussel.

Secretaris: Ilse Mathijssen (1984) Zij heeft ruimtelijk ontwerp gestudeerd aan de Akademie van St. Joost in Breda. In 2012 is zij als interieurarchitect daar afgestudeerd. Sinds 2014 heeft zij een eigen studio in Rotterdam waar ze werkzaam is als zelfstandig interieurarchitect. Daarnaast studeert Ilse Mathijssen aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.

Algemeen bestuurslid: John Giskes (1944) Hij studeerde grafische vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam, volgde de sociale academie De Horst en de voortgezette opleiding voor Sociale Arbeid. Eerst heeft hij als docent in het onderwijs gewerkt, vervolgens als teamleider/directeur bij buurthuis Arend en Zeemeeuw in de Rotterdamse wijk Carnisse en later als beleidsvoorbereidend- en opbouwwerker in de Rotterdamse wijken Millinxbuurt en Zuidwijk. Daarnaast heeft hij als docent op verschillende creativiteitscentra gewerkt. Op dit moment is hij zelfstandig (cultureel) ondernemer.