ANBI

Stichting Cultuurwerkplaats Tarwewijk

Fiscaal nummer: 8546.57.861
Bezoekadres: Cillershoekstraat 1, 3081 BA Rotterdam
Telefoon nummer: 010 – 7515030
Email: cultuurwerkplaatstarwewijk@gmail.com

Doel volgens de statuten:
De stichting heeft ten doel: om als initiator in opdracht van burgers, overheid, woningcorporaties en bedrijfsleven door culturele interventies verbindingen tot stand te brengen tussen economische, fysieke en sociale domeinen, kwaliteit toe te voegen aan leefomgevingen en nieuwe vormen van bewonersparticipatie te genereren. Alles in de ruimste zin des woords.

Het beloningsbeleid:
Het bestuur werkt onbezoldigd. Er werkt geen personeel / directie in loondienst. Het team bestaat uit vrijwilligers en zzp’ers. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de regelgeving voor vrijwilligers. Aan de zzp’ers worden opdrachten verstrekt die in een overeenkomst zijn vastgelegd. De zzp’ers versturen voor de  geleverde opdrachten facturen die aan de wettelijk eisen voldoen.

Inhoudelijke verslagen van de activiteiten:
Te vinden onder menuknop publicaties/teksten

Financiële verslagen / jaarrekeningen:
Te vinden onder menuknop over ons/financiën