Missie en doel

Onze missie is kunst en cultuur te produceren, te presenteren en zodanig in te zetten dat ook personen die doorgaans niet met kunst en cultuur in aanraking komen er toegang toe krijgen en daarmee hun leven kunnen verrijken.
Wij richten ons vooral op bewoners uit de Tarwewijk en bieden hen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het leggen van verbindingen, het verbeteren van de eigen positie en die van andere wijkbewoners. Bij het bereiken van dit doel vervullen kunst en cultuur een belangrijke rol.
Tevens zetten wij erfgoed en cultuur in opdat de bewoners van Charlois e.o. hun wijk, gebied en stad beter leren kennen, er zodoende meer binding mee krijgen en er met meer aandacht voor zorgen.

De statuten van CultuurWerkplaats Tarwewijk