Ontstaansgeschiedenis

De CultuurWerkplaats Tarwewijk werd in 2014 door geëngageerde bewoners uit het gebied Charlois in Rotterdam opgezet. Wij, de initiatiefnemers, vormen een gemêleerd gezelschap:

  • Sociaal actieve vrouwen, veelal moeders met een migratieachtergrond.
  • Schrijvers geïnteresseerd in taal, literatuur en in de geschiedenis van de wijk.
  • Sociaal-cultureel ondernemers.

Wat ons bindt is onze betrokkenheid met het gebied en de wens om te wonen en te werken in een vriendelijke, met aandacht verzorgde en inspirerende omgeving mét ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Wij willen ons inzetten voor een inclusieve samenleving waarin men elkaar respecteert, diversiteit een meerwaarde is en waar een vrije, creatieve geesteshouding als basis voor een gezond en gelukkig menszijn belangrijk wordt geacht.

We zijn kleinschalig begonnen met het huren van een appartement op de begane grond aan de Mijnsherenlaan. Daar beschikten wij over circa 60 m2 plus een bescheiden achtertuin. Gedurende deze opbouwfase hebben wij, de initiatiefnemers, elkaar beter leren kennen. Onze gezamenlijke doelen zijn duidelijk geworden en ook de wijze waarop wij die willen realiseren. Naast het opzetten van diverse sociale en culturele projecten voor jong en oud hebben wij die periode benut om onder bewoners en andere partijen bekendheid te geven aan ons initiatief. Wij zijn samenwerking aangegaan met spelers in het veld en hebben onze organisatie versterkt. Zo hebben we een stichting opgericht onder leiding van een stevig bestuur met ruime werkervaring in het gebied. Drie van onze bestuursleden hebben als projectleiders voor de Gemeente gewerkt aan de grootschalige wijkaanpak van eind jaren negentig, begin jaren nul.

Vanwege de toenemende belangstelling voor de CultuurWerkplaats zijn we najaar 2016 verhuisd naar het voormalige schoolgebouw aan de Cillershoekstraat 1. Hier beschikken wij over 300 m2 binnenruimte en driekwart hectare tuin. Met een verbouwing in 2017en een in 2020 hebben we het pand niet alleen veel aantrekkelijker gemaakt maar ook geschikt voor onze doelstellingen en activiteiten.

De totaal verwaarloosde binnentuin hebben wij opgeknapt en getransformeerd tot een aantrekkelijke recreatieplek toegankelijk voor iedereen. We hebben een aantal voorzieningen in de tuin aangebracht zoals zitgelegenheden, moestuinen, een kleine fruitboomgaard, een buitenkeuken, een speelplek, een amfitheater en een jeu-de-boules baan. Ook stonden er van 2018 tot 2021 drie bronzen beelden afkomstig van de Coolsingel in onze tuin: De Knoop van Shinkichi Tajiri, Monsieur Jacques van Oswald Wenckebach en The Husband of the Doll van Thom Puckey.
Wij hopen dat er binnenkort weer nieuwe beelden geplaatst worden.