Organisatie

Ons team vrijwilligers zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen: zij zijn gastvrouwen en werkplaats assistent, zij maken schoon en onderhouden het pand en de tuin, zij werken in het buurtloket en verzorgen de catering. Momenteel werken wij met gemiddeld vijftien personen waarbij sommige dubbele functies/taken vervullen. De vrijwilligers wonen allemaal in het gebied en de samenstelling ervan is vrij divers waardoor zij een goede afspiegeling vormen van de wijkbevolking.
De hoofdvrijwilligers zijn Samira Bensidi (1981) en Jamina Abbou (1969.) Beide vrouwen behoren tot de tweede generatie Nederlandse Marokkanen, zij hebben een HBO opleiding gevolgd en werken fulltime in de CultuurWerkplaats. Samira runt het buurtloket samen met Santa Soochit en Jamina is samen met Kübra Gönen en Sakina Ouzaouit verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoekers en het begeleiden van de workshops.

In de tweede helft van 2019 stellen wij groepen vrijwilligers/kernbezoekers samen die getraind willen worden om vervolgens mee te kunnen werken bij een van onze verdienmogelijkheden zoals De Groene Pomp, Zaalverhuur+ en het maken van prdoucten. Vanzelfsprekende blijft het leren van Nederlands hoge prioriteit houden, want ook voor het functioneren in onze sociale onderneming is dat noodzakelijk.
Tevens bieden wij onze vrijwilligers/kernbezoekers de mogelijkheid aan getraind te worden tot vertrouwenspersonen van vrouwen met huiselijk geweld. Dat traject gaan wij samen uitvoeren met stichting Home Empowerment (SHE).

Voor het geven van workshops, het organiseren van projecten/evenementen en voor de PR werken wij met een team van cultureel-sociaal ondernemers uit het gebied. Zij staan achter de doelstellingen van de CultuurWerkplaats en ondersteunen ons (en daarmee de wijk) door voor een laag tarief te werken.

De artistieke en zakelijke leiding ligt in handen van Karin Trenkel (1966). Tot haar taken behoren het houden van overzicht en het aansturen van het team, het ontwikkelen en monitoren van projecten, de fondsenwerving, het financieel overzicht, het PR-beleid en het netwerken. Zij staat in nauw contact met het bestuur en wordt door hen aangestuurd.

Karin Trenkel studeerde beeldende kunst zowel in Duitsland als ook aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en aan de Jan van Eyck Akademie in Maastricht waar zij in 1996 haar PhD heeft gehaald. Sinds 1992 exposeert zij regelmatig in binnen- en buitenland, ontvangt zij subsidies en wordt haar werk aangekocht door bedrijfscollecties en particuliere verzamelaars. Sinds 2013 heeft zij haar atelier in stichting B.a.d in Rotterdam Charlois. Naast haar werkzaamheden als beeldend kunstenaar is zij actief op het gebied van cultuurmanagement. Van 2000 tot 2007 heeft zij als projectmanager gewerkt voor het CBK Rotterdam. Sinds 2007 zet zij zich vooral in voor Rotterdam-Zuid/Charlois om daar via culturele interventies tot sociale veranderingen te komen. Verder organiseert zij diverse tentoonstellingen en kunstprojecten en is/was zij bestuurslid van verschillende stichtingen in de culturele sector zoals Duende Activiteiten, RAiR, SKAR.

Het bestuur bestaat uit vier leden:
Voorzitter Duco de Bruijn (1950) studeerde bouwkunde aan de TU Delft en kunstgeschiedenis aan de universiteit Leiden. Hij heeft in Dordrecht gewerkt aan de restauratie van deze stad en was in de jaren negentig daar politiek actief. Vanaf 1998 heeft hij leiding gegeven aan de integrale gebiedsaanpak van Rotterdamse probleembuurten. Vanaf 2013 werkt hij zelfstandig in het bureau ‘Stadse Zaken’, bureau voor advies en projectmanagement op het terrein van stedelijke vraagstukken.

Penningmeester Jan Maas (1949) heeft sociale academie gedaan en o.a. als opbouwwerker in verschillende probleembuurten van Rotterdam gewerkt. Tegenwoordig is hij zelfstandig ondernemer op het gebied van sociaal investeren in stedelijke gebieden en organisator van culturele reizen. Daarnaast heeft hij enkele bestuurlijke functies en is hij meerdere jaren verbonden geweest aan de Leeszaal West in Rotterdam waar hij o.a. literaire lezingen heeft georganiseerd.

Secretaris Ilse Mathijssen is (1984) is als ruimtelijk ontwerper aan de AKV St. Joost afgestudeerd. Zij is werkzaam geweest als interieurontwerper bij Ahrend Inrichten. Sinds 2014 heeft zij haar eigen studio in Rotterdam als interieurarchitect.

Algemeen bestuurslid John Giskes (1944) heeft eerst grafische vormgeving gestudeerd en daarna heeft hij de sociale academie gevolgd. Bij buurthuis Arend en Zeemeeuw is hij jaren teamleider geweest en later directeur van één van de vestigingen. Op dit moment is hij zelfstandig ondernemer in de creatieve sector.

Matthijs van Muijen zal waarschijnlijk vanaf het najaar 2019 het bestuur versterken. Hij is bestuurskundige, was raadslid voor de PvdA Rotterdam en beleidsmedewerker Verkeer & waterstaat in de Tweede Kamer. Momenteel is hij werkzaam als account manager bij de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.