Samenwerkingen

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is samenwerking met andere organisaties van essentieel belang. Zeker in een wijk, waar de score op de sociale index nauwelijks of alleen heel langzaam verbetert, is volgens ons een lange adem en het bundelen van krachten een absolute vereiste om tot wijkverbetering te komen. Vandaar dat wij veel tijd investeren in het uitbreiden en onderhouden van ons netwerk en zo veel mogelijk samenwerkingen aangaan en kennis uitwisselen. Dat doen wij zowel binnen de wijk en het gebied als daarbuiten.

Een greep uit onze samenwerkingen met andere organisaties:

Opzoomer Mee. Wij zijn het uitbetaaladres voor de Opzoomer projecten in de Tarwewijk en gezamenlijk stimuleren wij binnen de wijk de participatie aan de diverse trajecten van Opzoomer Mee.

Wijkacademie Opvoeden Rotterdam. Bij ons komen veel moeders met vragen over opvoeden en natuurlijk ook bij de Wijkacademie. Vanzelfsprekende werken wij samen, wisselen informatie uit en zorgen wij ervoor dat ouders met een migratieachtergrond beter Nederlands leren en meer deel uit maken van onze samenleving.

Broodbak. Wij zijn inzameladres voor oud brood zodat het tot biogas verwerkt kan worden.

Buurtbuik maakt gebruik van onze locatie en ook vrijwilligers om aan de buren gratis maaltijden te kunnen verstrekken, en het liefst in een gezellige sfeer. Samen zorgen wij ervoor!

Centrum Beeldende Kunst. Onze kunstprogrammering ontwikkelen wij voor een deel in samenspraak met het CBK en gebruiken daarbij hún jarenlange kennis en ervaring.

South Explorer. Wij nemen deel aan de kunstroute die twee keer per jaar plaats vindt.

LSA bewoners. Voor kennisdelen op het gebied van bewonersinitiatieven in heel Nederland nemen wij regelmatig contact op met LSA en zijn we
aangesloten lid.