Samenwerkingen

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken is samenwerking met andere organisaties van essentieel belang. Zeker in een wijk, waar de score op de sociale index nauwelijks of alleen heel langzaam verbetert, is volgens ons een lange adem en het bundelen van krachten een absolute vereiste om tot wijkverbetering te komen. Vandaar dat wij veel tijd investeren in het uitbreiden en onderhouden van ons netwerk en zo veel mogelijk samenwerkingen aangaan en kennis uitwisselen. Dat doen wij zowel binnen de wijk en het gebied als daarbuiten.

Een greep uit onze samenwerkingen met andere organisaties:

Opzoomer Mee. Wij zijn het uitbetaaladres voor de Opzoomer projecten in de Tarwewijk en gezamenlijk stimuleren wij binnen de wijk de participatie aan de diverse trajecten van Opzoomer Mee.

Speeltuin Millinx: Wij zorgen ervoor dat de kinderen die naar de speeltuin komen gratis kunnen deelnemen aan kunstprojecten. Deze worden gegeven door Lucienne van Leijen en Kathrin Wolkowicz, kunstdocenten en kunstenaars.

Centrum Beeldende Kunst / Sculpture International Rotterdam: In 2020 wil het Centrum Beeldende Kunst een grote kunstmanifestatie organiseren die langs de Dordtselaan en omgeving zal plaatsvinden. Met onze kennis van dit gebied ondersteunen wij hun bij het ontwikkelen van deze manifestatie.
Onze kunstprogrammering ontwikkelen wij in samenspraak met het CBK en gebruiken daarbij hún jarenlange kennis en ervaring.

Stadslab Maashaven, Vitibucks architecten: Gezamenlijk ontwikkelen wij een methode om op een hedendaagse manier bekendheid te geven aan de geschiedenis van en verhalen over de Tarwewijk en omgeving.

Broodbak. Wij zijn inzameladres voor oud brood zodat het tot biogas verwerkt kan worden.